Välkommen till Nexpo Utbildning - Tema Nätmobbning

"För oss är det mer än bara föreläsningar, det är ett långsiktigt samarbete mellan elever, pedagoger och föräldrar"
(Praktiska övningar på surfplattorna för pedagoger i Göteborg)

Nexpo Utbildning startade våren 2006 med syfte att informera och motarbeta nätmobbning och digitala kränkningar genom utbildningar, föreläsningar och lektionsmaterial och är idag flitigt anlitade med hela Sverige som arbetsplats med inriktning på hem och skola och har föreläst för och utbildat över 100000 personer inom ämnet där uppdragsgivarna är bl.a Rädda barnen, lärarprogrammet på Uppsala och Stockholms universitet, SAS, Brottsofferjouren, Barn och ungdomspsykiatrin, Ung och trygg, Underbara barn och cirka ett hundratal skolor varje år.

Bakom Nexpo utbildning står Niclas Ottosson som studerat på lärarprogrammet vid Uppsala universitet och arbetat som IT-lärare och lärare inom kommunikation och som under flera år på nära håll sett och studerat den problematik som idag finns när det gäller barn och ungdomars användande av internet, mobiltelefoner, sociala medier som KIK, Facebook, Instagram, Snapchat och bloggar och framförallt de konflikter och bråk som detta skapar och som ofta sedan kommer till skolan.

Våra utbildningsdagar är pedagogiskt förankrade och bygger på forskning, rapporter och erfarenhet och utbildningarna genomförs idag på universitet och skolor runt om i hela Sverige där man efter utbildningsdagen fortsätter arbetet i klassrummen där både föräldrar, pedagoger och elever involveras.


Läs mer under fliken "Föreläsningar"