Du är här
->
Pedagoger

Läs mer om:

Elevföreläsningen

Föräldraföreläsningen

Tema "Nätmobbning och sociala medier"- Pedagogföreläsning

M
ycket av det som händer på sociala medier mellan eleverna kommer förr eller senare till skolan där sedan pedagogerna får försöka reda ut det som har hänt. Konflikter och bråk som skapats har skett på fritiden i slutna grupper där vuxna inte har varit närvarande vilket resulterat i att man har öppna bråk i skolan eller en väldigt orolig klass

Under pedagogföreläsningen så går vi igenom populära sociala medier och visar upp hur det ser ut på nätet idag, reder ut olika begrepp och ger konkreta verktyg som lektionsförslag, värderingsövningar, diskussionsmaterial och råd kring hur man från skolans håll på lång sikt kan arbeta med nätmobbning och digitala kränkningar.

Vid bokning av föreläsningar ingår även läromedel för att skolan ska kunna arbeta med detta på lång sikt bl.a:
- Lektionsförslag
- Värderingsövningar
- Diskussionsmaterial
- Uppföljningsmaterial
- Möjlighet att ställa frågor i efterhand

Föreläsningen kan bokas som tre olika upplägg:

Upplägg 1: 60 minuter (för skolor)
Beställs som en del i ett paket där pedagogerna är med under elevföreläsningarna

Upplägg 2: 105 minuter (för skolor och rektorsområden)
Upplägget på 105 minuter riktar sig mot enskilda skolor eller rektorsområden där endast en pedagogföreläsning bokas. Kan även ingå som en del i ett paket om man vill ha mer diskussion bland pedagogerna

Upplägg 3: Halvdag (för kommuner och landsting)
Bokas oftast i samband med uppstartsdagar eller studiedagar för kommunens alla pedagoger och fritidspersonal

För mer information eller prisuppgift kontakta Niclas Ottosson på
niclas.ottosson@nexpo.se

Eller ring: 0735434622